Na obsah stránky Na Nápovědu ke klávesovým zkratkám Na úvodní stránku

ÚVOD

Otevření mateřské školy a školní jídelny od 18.1. 2021

Mateřská škola a školní jídelna budou od pondělí 18. 1. 2021 otevřeny. Provoz bude plně obnoven.

Školní jídelna bude vařit pro strávníky z obce.

Oznámení o otevření provozu
mateřské školy a školní jídelny zde

Nové informace k uzavření mateřské školy a školní jídelny

Ředitelka Mateřské školy Dyjákovice oznamuje, že mateřská škola a školní jídelna budou příští týden, to je 11. - 15. 1. 2021, nadále zavřeny z důvodu nemoci COVID - 19. O dalším vývoji situace vás budeme informovat.

Zdeňka Gáborová
ředitelka

Kdo z rodičů potřebuje žádost o ošetřovném svého dítěte kontaktujte paní ředitelku na telefonním čísle 739 461 124 .

Oznámení o uzavření provozu
mateřské školy a školní jídelny zde

Uzavření mateřské školy a školní jídelny

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice, je mateřská škola a školní jídelna v Dyjákovicích uzavřena od pondělí 4.1. 2021 na dobu neurčitou, z důvodu výskytu onemocnění COVID-19. O dalších krocích vás budeme průběžně informovat.


Kdo z rodičů potřebuje žádost o ošetřovném svého dítěte kontaktujte paní ředitelku na telefonním čísle 739 461 124 .


Oznámení o uzavření provozu
mateřské školy a školní jídelny zde

Distanční výuka

Vážení rodiče, jelikož neprobíhá běžná výuka a pro předškolní děti je povinná školní docházka, přicházíme s nabídkou výchovně-vzdělávacích činností ve formě distanční výuky. Budeme rádi, když s Vašimi dětmi nabídku absolvujete a doufáme, že pro ně bude přínosem i zábavou. Potřebný materiál najdete v uvedených přílohách.
Distanční výuku najdete v menu - O NÁS - DISTANČNÍ VÝUKA.

PŘÍMÝ ODKAZ NA DISTANČNÍ VÝUKU

Těšíme se na brzké shledání opět v mateřské škole!

Heslo do fotogalerie

Heslo do fotogalerie školního roku 2020/2021, si můžete vyzvednout v MŠ.

Angličtina formou hry

Sbírku těchto příspěvků i s webovými odkazy naleznete na domovských stránkách Mateřské školy Dyjákovice, v záložce ´KE STAŽENÍ´ s názvem "Angličtina formou hry".


Stáhnout "ANGLIČTINA FORMOU HRY"

Aktuálně

Rodiče, oznamujeme Vám, že od 1. září 2017 je předškolní vzdělavání povinné.

Více o povinném předškolním vzdělání

Aktuálně

Omluvenka k omlouvání předškolních dětí.

Stáhnout omluvenku

Mateřská škola v Dyjákovicích je škola s dlouholetou historií. První zmínky o její činnosti, uvedené v obecní kronice, pocházejí z roku 1945. V září tohoto roku byla zahájena činnost mateřské školy. V průběhu let se měnil počet tříd z jedné na dvě, později přibyly i jesle. Měnilo se i umístění mateřské školy, až v 70. letech získala odpovídající prostory v přízemní budově s velkou zahradou. Zde byla mateřská škola umístěna téměř 20 let.

V roce 1982 byla postavena nová budova, ve které se nachází mateřská škola doposud. Původně měla mateřská škola dvě třídy a jesle. S postupným úbytkem dětí a snižováním tříd jsou volné prostory budovy využity také pro školní družinu.

Zřizovatelem Mateřské školy Dyjákovice je Obec Dyjákovice. Od 1. ledna 2003 je mateřská škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která samostatně hospodaří a nakládá s přidělenými finančními prostředky jak od státu, tak od obce.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti zpravidla od tří do šesti let. Celková kapacita mateřské školy je 40 míst pro děti ve dvou třídách. Součástí mateřské školy je školní kuchyň, ve které vaříme pro žáky základní školy a strávníky z obce.

Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, naučit je základním schopnostem a dovednostem důležitým pro další život. Usilujeme o kladné životní vyladění, pozitivní nastartování osobnosti malého dítěte citlivou, vědomou a odbornou péčí a především láskou. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "Ze školky do světa". Nabízíme kvalitní standardní péči a některé nadstandardní aktivity (logopedická péče, stimulační program pro děti s odloženou školní docházkou - Metoda dobrého startu, kroužek hry na zobcovou flétnu). Naší snahou je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Mezi oblíbené formy naplňující záměry předškolního vzdělávání patří i množství školních a mimoškolních aktivit - např. pravidelné návštěvy znojemského divadla, plavecký kurz, kulturní a sportovní akce, společné akce dětí a rodičů, výlety, oslavy, svátky, besídky apod., které organizujeme v průběhu celého roku.

Veškeré naše úsilí zaměřujeme na to, aby zde děti byly šťastné a spokojené, aby život v naší mateřské škole byl pro všechny příjemný, pestrý a plný zážitků.