Na obsah stránky Na Nápovědu ke klávesovým zkratkám Na úvodní stránku

ÚVOD

Platby za stravné a školné

Od pátku 15. 5. 2020 bude vedoucí školní jídelny vybírat platby za stravné a školné dětí za měsíc květen a červen.
Otevření MŠ

Mateřská škola Dyjákovice bude otevřena od pondělí 18. 5. 2020. Provoz mateřské školy bude probíhat v běžném režimu se zvýšenými hygienickými opatřeními.

"Čestné prohlášení - O neexistenci příznáků
virového infekčního onemocnění"

Obnovení provozu MŠ

OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY A JEHO PODMÍNKY (OBDOBÍ OD 18. 5. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020)
Potřebné dokumenty stáhnete v záložce KE STAŽENÍ


Více o "Obnovení provozu MŠ a jeho podmínky"

Nové informace - Oznámení o zápisu do mateřské školy

Ve dnech 13. a 14. května 2020 od 8:00 hodin do 12:00 hodin, bude probíhat v MŠ Dyjákovice

Zápis dětí do mateřské školy od školního roku 2020 – 2021.

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.
Potřebné dokumenty stáhnete v záložce KE STAŽENÍ


Více informací v "OZNÁMENÍ O ZÁPISU"

Žádost o ošetřovné

Rodiče, kdo má zájem o vystavení žádosti o ošetřovné svého dítěte, volejte paní ředitelce na
telefonní číslo : 739 461 124
Přerušení provozu MŠ

Mateřská škola bude od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání zavřena. Provoz je přerušen na základě rozhodnutí zřizovatele a po dohodě s ředitelkou jako prevence před onemocněním COVID-19.

Stáhnout "Oznámení o přerušení provozu"
Sdělení o odložení výběru stravného

Vedoucí Školní jídelny Dyjákovice, oznamuje rodičům žáků Základní školy Dyjákovice, že je odložena platba za stravné na následující období. Výběr za stravné se uskuteční, až bude zahájena školní výuka ve škole. Sledujte, prosím, informace na webových stránkách ZŠ a MŠ.

Stáhnout "Sdělení o odložení výběru stravného"

Angličtina formou hry

Sbírku těchto příspěvků i s webovými odkazy naleznete na domovských stránkách Mateřské školy Dyjákovice, v záložce ´KE STAŽENÍ´ s názvem "Angličtina formou hry".


Stáhnout "ANGLIČTINA FORMOU HRY"

Rozpis divadla

1. divadlo 26.11. 2019
2. divadlo 28.1. 2020
3. divadlo 10.3. 2020
4. divadlo 31.3. 2020
5. divadlo 12.5. 2020

Aktuálně

Rodiče, oznamujeme Vám, že od 1. září 2017 je předškolní vzdělavání povinné.

Více o povinném předškolním vzdělání

Aktuálně

Omluvenka k omlouvání předškolních dětí.

Stáhnout omluvenku

Mateřská škola v Dyjákovicích je škola s dlouholetou historií. První zmínky o její činnosti, uvedené v obecní kronice, pocházejí z roku 1945. V září tohoto roku byla zahájena činnost mateřské školy. V průběhu let se měnil počet tříd z jedné na dvě, později přibyly i jesle. Měnilo se i umístění mateřské školy, až v 70. letech získala odpovídající prostory v přízemní budově s velkou zahradou. Zde byla mateřská škola umístěna téměř 20 let.

V roce 1982 byla postavena nová budova, ve které se nachází mateřská škola doposud. Původně měla mateřská škola dvě třídy a jesle. S postupným úbytkem dětí a snižováním tříd jsou volné prostory budovy využity také pro školní družinu.

Zřizovatelem Mateřské školy Dyjákovice je Obec Dyjákovice. Od 1. ledna 2003 je mateřská škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která samostatně hospodaří a nakládá s přidělenými finančními prostředky jak od státu, tak od obce.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti zpravidla od tří do šesti let. Celková kapacita mateřské školy je 40 míst pro děti ve dvou třídách. Součástí mateřské školy je školní kuchyň, ve které vaříme pro žáky základní školy a strávníky z obce.

Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, naučit je základním schopnostem a dovednostem důležitým pro další život. Usilujeme o kladné životní vyladění, pozitivní nastartování osobnosti malého dítěte citlivou, vědomou a odbornou péčí a především láskou. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "Ze školky do světa". Nabízíme kvalitní standardní péči a některé nadstandardní aktivity (logopedická péče, stimulační program pro děti s odloženou školní docházkou - Metoda dobrého startu, kroužek hry na zobcovou flétnu). Naší snahou je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Mezi oblíbené formy naplňující záměry předškolního vzdělávání patří i množství školních a mimoškolních aktivit - např. pravidelné návštěvy znojemského divadla, plavecký kurz, kulturní a sportovní akce, společné akce dětí a rodičů, výlety, oslavy, svátky, besídky apod., které organizujeme v průběhu celého roku.

Veškeré naše úsilí zaměřujeme na to, aby zde děti byly šťastné a spokojené, aby život v naší mateřské škole byl pro všechny příjemný, pestrý a plný zážitků.