Dokument bez názvu


Provoz

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hodin.

Naše třídy

Předškolní vzdělávání v 1. třídě zajišťuje učitel Pavel Kovář. Ve třídě je zapsáno 18 dětí.

Předškolní vzdělávání v 2. třídě zajišťuje ředitelka Zdeňka Gáborová. Ve třídě je zapsáno 22 dětí. V odpoledních hodinách jsou děti spojeny v 2. třídě. Předškolní vzdělávání zajišťuje učitelka Tereza Moravčíková.

ORGRANIZACE DNE

6:30 - 9:30 - postupný příchod dětí.volné hry, zájmové činnosti, řízené indviduální nebo skupinové činnosti, pohybová chvilka
9:00 - 9:30 - hygiena, svačina
9:30 - 10:00 - řízené individuální a skupinové činnosti, volné aktivity
10:00 - 12:00 - pobyt venku (pobyt na zahradě nebo procházce)
12:00 - 12:30 - hygiena, oběd
12:30 - 14.30 - hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity (klidné činnosti a hry)
14:30 - 15:00 - hygiena, svačina
15:00 - 16:00 - odpolední zájmové činnosti dětí (hry, pohybové aktivity, pobyt na zahradě)
Dokument bez názvu

Copyright (c) 2015 Pavel Kovář - Realizace: Tvorba Webu