Dokument bez názvu


Podmínky přijímání dětí

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let a do počtu 40 dětí, což je kapacita MŠ.

Zápis do mateřské školy pro děti, které budou docházet do MŠ od následujícího roku, probíhá obvykle v měsíci dubnu.O přesném termínu ředitelka včas informuje. V průběhu roku jsou přijímány děti dle volné kapacity.

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy jsou stanovena ředitelkou MŠ, jsou veřejná a jsou v souladu s platnou legislativou.

Rodiče dětí naší mateřské školy platí úplatu za předškolní vzdělávání. Její výše je 300 Kč.

Dokument bez názvu

Copyright (c) 2015 Pavel Kovář - Realizace: Tvorba Webu